Saç ekiminde kullanılan ilaçlar

1- Sedasyon : Saç ekimi yapılacak hastalar genelde heyecanlı kişilerdir. Belki de hayatlarında ilk ve son defa bu işlemi yaptırcaklardır. Buun için sedasyon yani sakinleştirici ilaçlara gerek duyulabilir. Xanax ( Alprazolam ) tablet , operasyon öncesi verildiğinde genelde yeterli olmaktadır

2- Lokal anestezi : Lokal anestezi ile sadece greft alıncak alan ve ekim yapılacak alan sinir blokajı yapılarak geçici süre ile uyuşturulur. Bunun için Lidokain, Jetokain, Marcain gibi lokal anestezik ilaçlar kulanılır. Anestezi ilaçları dikkatli kullanılmalıdır. Hipotansiyon, çarpınıt gibi yan etkiler yapabilirler.

3- Adrenalin : Kanama kontrolü için kullanılır. Damarlarda vazokonstrukiyon ( daralma) yaparak kanamayı azaltır ve lokal aneztezik ilaçların etki süresini uzatır. Dikkatli kontrollü dozda kullanılmalıdır. Damarlarda büzüşmeye bağlı olarak lokal hpoksemi oluşabilir. Kan basıncında artış , çarpıntı, kalp ritim bozuklukları yapabilir.

4-Analjezik ( Ağrı Kesiciler ) :İşlem sonunda nadiren ağrı kesici ilaçlara ihtiyaç duyulabilir. Nonsterodi antienflamatuvar ilaçlar genelde yeterli olur.

5- Kortikosteroid : ( Dexametazon- Prednizolon ) : saç ekimi yapılacak alana serum fizyolojik sıvı verilir. Bu sıvıdan dolayı alın bölgesinde geçici bir süre ile ödem ( şişlik) oluşabilir Bu ödemi çözmek amacıyla bir kaç gün süre ile kortizon verilebilir.

6- Antibiyotik : Riskli gruplarda örneğin ( diyabet ) verilebilir. Biz uygulamalarımızda rutin antibiyotik kullanmıyoruz.